Convocatorias

08-07-2019 -

Resultado da baremación de méritos no proceso selectivo para a creación de listas de persoal laboral temporal como brigadistas de prevención contra os incendios forestais.

05-07-2019 -

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

28-06-2019 -

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

18-06-2019 -

Inscricións actividades deportivas de verán 2019

14-06-2019 -

Bases de selección para a creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

12-06-2019 -

Anuncio relativo a retificación erro material na contratación laboral temporal técnica de turismo

10-06-2019 -

Reserva de prazas para as escolas da piscina e do pavillón da Xunqueira para o curso 2019/2020

05-06-2019 -

Fene Dron

04-06-2019 -

Inscrición nas xornadas de mergullo

Inscricións dende o mércores 5 de xuño no pavillón polideportivo da Xunqueira, en San Valentín
31-05-2019 -

Nomeamento funcionario interino peón tractorista