Convocatorias

16-07-2019 -

Anuncio de nomeamento de traballadora social interina

12-07-2019 -

Resultado do 1º exercizo da fase de oposición para brigadistas e condutor motobomba para prevención, vixianza e defensa contra os incendios forestais

11-07-2019 -

Convocatoria urxente do Pleno sesión do 11.07.2019, sesión constitutiva

11-07-2019 -

Bases para a contratación de persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña, anualidade 2019

09-07-2019 -

Convocatoria proba de aptitude física aspirantes contratación de bombeiro forestal - condutor de vehículo motobomba

08-07-2019 -

Resultado da baremación de méritos no proceso selectivo para a creación de listas de persoal laboral temporal como brigadistas de prevención contra os incendios forestais.

05-07-2019 -

Listas definitivas de admitidos/as e excluídos/as na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

28-06-2019 -

Listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as na lista de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais

18-06-2019 -

Inscricións actividades deportivas de verán 2019

14-06-2019 -

Bases de selección para a creación de tres listas de aspirantes a persoal laboral temporal como brigadistas de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais