Sesión especial e constitutiva

Día: 15/06/2019

Hora: 12.00 h

Que se convoque aos concelleiros electos á sesión especial e constitutiva do Concello Pleno que se realizará nesta Casa Consistorial o 15 de xuño do 2019 ás 12.00 h cun único punto da orde do día: “Toma de posesión e constitución da Corporación 2019-2023 e elección da alcaldía-presidencia desta”