Lista definitiva arquitectos técnicos

Lista definitiva arquitectos técnicos

Publicado o decreto 694 do 25/06/2017 polo que se aproba a lista definitiva de arquitectos técnicos.

No decreto desígnanse os membros do tribunal, titulares e suplentes, que xulgarán o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto técnico, mediante o sistema de concurso oposición libre.

Descargas
Ligazóns