Anuncio lista provisional TAX

Anuncio lista provisional TAX

Publicado o decreto 745 do 7 de xullo de 2017 polo que se aproba a lista provisonal  aspirantes a funcionario/a interino/a da praza de técnico de administración xeral grupo.

Outórgase un prazo de 3 días hábiles para que os/as aspirantes/as poidan emendar a documentación presentada.

Descargas
Noticias relacionadas