Lista definitiva de admitidos e excluídos para a contratación de persoal laboral temporal, 6 peóns, 1 oficial albanel

Lista definitiva de admitidos e excluídos para a contratación de persoal laboral temporal, 6 peóns, 1 oficial albanel

Lista definitiva do proceso selectivo para a selección de persoal laboral temporal mediante o sistema de concurso oposición para a realización do programa de integración laboral mediante execución de obras e servizos mínimos municipais financiado pola Deputación provincial da Coruña (Decreto 885/2017 de 8 de agosto de 2017).

O lugar, data e hora de celebración dos exercizos da oposición será fixada e anunciada polo tribunal de selección nomeado neste decreto, unha vez valorada a fase de concurso, mediante a publicación da correspondente acta/anuncio do tribunal no taboleiro de edictos e na páxina web do Concello

Descargas
Noticias relacionadas