Axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago

Axudas para a rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago

Aberto o prazo de solcitude de axudas destinadas a financiar actuacións de rehabilitación en edificios e vivendas situadas no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago que conten coa correspondente resolución de cualificación definitiva outorgada polo Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).  Mais info aquí