Presidencia comisións e xunta de delegados

Presidencia comisións e xunta de delegados

Publicado o decreto 396/2018 relativo a delegación da presidencia das Comisións Informativas e o decreto 395/2018 do nomeamento da Xunta de Delegados

Descargas