Listado provisional admitidos/as, excluidos/as e designación do tribunal no proceso selectivo de tecnico/a turismo

Listado provisional admitidos/as, excluidos/as e designación do tribunal no proceso selectivo de tecnico/a turismo

Publicado o decreto 672/2018 do 8 de xuño polo que se aproba o  listado provisional admitidos/as, excluidos/as e designación do tribunal no proceso selectivo de tecnico/a turismo.

Outórgase un prazo de 3 días hábiles para que os/as aspirantes/as poidan emendar a documentación presentada. (Publicado en web 08/06/2018)

O réxime de ecusación fronte á designación do tribunal é o previsto nos artigos 23 e 24 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.

Descargas
Ligazóns