Contratación brigadistas 2018

Contratación brigadistas 2018

Publicado o decreto 812/2018 do 11/07/2018 relativo a contratación de persoal laboral temporal baixo a modalidade contractual de obra ou servizo para a realización de traballos de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais, de conformidade ao Convenio de Colaboración asinado entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Fene

Nota: Decreto 823 do 11 de xullo de corrección erro RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA NÚM. 812/2018.

Descargas