Anuncios aprobación expedientes modificativos de créditos

Anuncios aprobación expedientes modificativos de créditos

Publicado no BOP do 11 de xullo o anuncio de aprobación definitiva do expediente de modificación de créditos 8/2018, subexpediente 1/2018 de suplemento de créditos e o anuncio relativo á aprobación inicial do expediente de modificación de créditos 11/2018, subexpediente 2/2018 de suplemento de créditos. Ver  anuncios en enlaces relacionados.

 

Ligazóns