04-05-2020

Voluntaria IVTM e Taxas diversas

A primeira voluntaria (IVTM e Taxas diversas) comezará o 4 de maio e rematará o 1 de setembro.

07-06-2020

Atención presencial con cita previa

A atención presencial nas dependencias municipais ofrecerase, con carácter xeral, entre as 9.30 e as 14.00h., dándolle prioridade ás persoas maiores de 60 anos no horario comprendido entre as 9.30 e as 11.00h. Ademais, as empresas provedoras de subministros deberán cinguirse ao horario de 8 a 9.00h. e cumprir con estrictas pautas de seguridade para entregar as mercadorías. 

22-06-2020

Matriculación Un Verán diferente

As persoas preinscritas teñen que efectuar a matriculación entre o 22 e o 30 de xuño. Máis información aquí

22-06-2020

28 de xuño, día Mundial da Divesidade Sexual

O Concello de Fene, a través da Concellería de Benestar e Igualdade, únese un ano máis á Campaña de sensibilización da Deputación de A Coruña “Liberdade de Ser e Sentir” con motivo da conmemoración o vindeiro 28 de xuño do “Día Mundial da Diversidade Sexual”.

 

 

26-06-2020

Convocatoria do proceso de selección de persoal laboral temporal, 2 peóns/as de xardiñeiro/a

A admisión de candidatos/as coincidirá coa selección realizada polo Servizo Público de Emprego, que deberán presentar as solicitudes para tomar parte nas probas selectivas conforme ao modelo que figura no Anexo I, ata o día 29 de xuño e dirixiranse ao alcalde do Concello expresando que reúnen tódolos requisitos esixidos nas bases