Convocatorias

04-08-2020 -

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo creación lista aspirantes a funcionario interino/a e persoal laboral temporal de prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras, péon/a de xardiner&ia

31-07-2020 -

Modificación da RA pola que se aproba a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo para contratación laboral temporal de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca

30-07-2020 -

Aprobación da lista de aspirantes a traballador/a social

30-07-2020 -

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo para contratación laboral temporal de peóns, oficial albanel e auxiliar de biblioteca mediante concurso de méritos PIL 2020 e designación de tribunal

24-07-2020 -

Resultado do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

23-07-2020 -

Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre

22-07-2020 -

Corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

22-07-2020 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería.

22-07-2020 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as PIL 2020

22-07-2020 -

Corrección de erro material contratación técnica da oficina de turismo