Convocatorias

10-07-2020 -

Anuncio desestimación dunha reclamación presentada no proceso selectivo para a creación de dúas listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista.

10-07-2020 -

Convocatoria dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante concurso-oposición libre

09-07-2020 -

Aprobación lista de admitido/as e excluído/as no proceso selectivo lista de aspirantes a traballador/a social e nomeamento de tribunal

09-07-2020 -

Resultado do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a prazas de peón/a

08-07-2020 -

Resultado da oposición no proceso selectivo para listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista

06-07-2020 -

Resultado da baremación do concurso de méritos no proceso selectivo lista de aspirantes a prazas de peón/a e convocatoria para a proba de galego.

06-07-2020 -

Resultado da baremación do concurso de méritos no proceso selectivo de dúas listas de aspirantes a chófer e tratorista.

06-07-2020 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo creación de lista de aspirantes a prazas de traballador/a social

06-07-2020 -

Resolución da Alcaldía contratación laboral temporal dunha técnica da oficina de turismo.

06-07-2020 -

Resolución da Alcaldía contratación laboral temporal de peóns xardiñeiros. Aprol Rural 2020