Selección de Persoal

14-10-2021

Nomeamento persoal laboral temporal como traballador social

14-10-2021

Actualización a lista de aspirantes a traballador/a social

13-10-2021

Listaxe definitiva de admitidos/as obradoiro dual de emprego REINICIA VIII

13-10-2021

Aprobación bases lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico de intervención familiar

Anuncio aprobación das bases de selección da convocatoria para a formación de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención familiar Grupo A; Subgrupo A2; Escala Administración Especial; Subescala Técnica, mediante o sistema de concurso libre.
11-10-2021

Bases selección persoal obradoiro dual Reinicia VIII 2021

Anuncio bases reguladoras que rexerán a selección do alumnado-traballador e do persoal directivo, docente e administrativo do proxecto de obradoiro dual de emprego "Reinicia VIII", promovido polos Concellos de Mugardos, Ares, Cabanas e Fene.
07-10-2021

Anuncio cuarto exercicio da fase de oposición praza TAX

01-10-2021

Valoración terceiro exercicio oposición praza técnica administración xeral

27-09-2021

Anuncio sesión valoración tercerio exercicio praza de técnico/a de administración

15-09-2021

Anuncio terceiro exercicio oposición praza Técnico/a administración xeral

13-09-2021

Anuncio nomeamento arquitecto técnico