Convocatorias

05-11-2018 -

Lista provisional admitidos e excluídos proceso selectivo para a cobertura, mediante quenda de mobilidade, dunha vacante de policía no corpo de Policía Local do Concello de Fene

29-10-2018 -

Curso Xuntos nos coidados para familiares a cargo de persoas con alzheimer

25-10-2018 -

Lista definitiva admitidos e excluidos proceso selectivo, funcionario/a interino/a, oficial sepultureiro/a e creación de lista de aspirantes

23-10-2018 -

Anuncio nomeamento administrativo interino

16-10-2018 -

Resultados alumnado e docentes Obradoiro de emprego Reinicia V

11-10-2018 -

Lista provisional de admitidos e excluidos proceso selectivo dun/dunha oficial sepultureiro/a, en réxime de funcionario/a interino/a, e creación de lista de aspirantes

09-10-2018 -

Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva

05-10-2018 -

Nomeamento funcionarias interinas biblioteca e arquivo

01-10-2018 -

Aprobación lista definitiva lista de aspirantes a bibliotecario/a e axudante de arquivo 2018

01-10-2018 -

Inscricións nas escolas culturais 2018/2019