Reserva de prazas para veciños/as de Fene matriculados en xuño

Perído de reserva do 14 ao 26 de xuño, ambos inclusive
Lugar.- dependencias administrativas do pavillón A Xunqueira
Horario.- de luns a venres de 08:30 a 14:30 h.
mércores día 20 tamén en horario de tarde de 16:15 a 19:00 h.
Documentación.- tarxeta de usuario/a
Para quen desexe domiciliar o pagamento trimestral, achegar recibo do banco co IBAN.

Ligazóns