Baremación e subsanación de méritos lista de aspirantes a chofer condutor

Baremación e subsanación de méritos lista de aspirantes a chofer condutor

Publicado o anuncio relativo á baremación de méritos e persoas que precisan subsanar  documentación para a lista de aspirantes a chofer condutor.

O Tribunal acorda conceder un prazo de 3 días hábiles para a subsanación dos méritos advertidos na acta.

Descargas