Anuncio requerimento documentación brigadistas

Anuncio requerimento documentación brigadistas

Publicado o anuncio relativo a resolución 688 do 22 de xuño requerindo as persoas nomeadas a presentación da documentación requirida no prazo improrrogable de 4 días hábiles.

Os prazos cóntanse a partir do día seguinte á publicación desta resolución na páxina web do Concello. (publicado web 23/06/2017)

Descargas
Ligazóns