Valoración definitiva da lista de aspirantes admitidos técnico de administración xeral

Valoración definitiva da lista de aspirantes admitidos técnico de administración xeral

O tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico de administración xeral segundo as bases aprobadas mediante Resolución da alcaldía 638/2017, nomeado mediante Resolución de alcaldía 759/2017 en sesións do 28.07.2017 e 31.07.2017 procedeu a valorar de forma definitiva o concurso-oposición.

Concédese un prazo de 2 días hábiles para a presentación de alegacións ás valoracións realizadas.

Descargas
Noticias relacionadas