Contratación bombeiros forestais condutores vehículos motobomba 2018

Contratación bombeiros forestais condutores vehículos motobomba 2018

Publicado o decreto 813 do 11 de xullo de 2018 polo que relativo á contratación como persoal laboral temporal baixo a modalidade contractual de obra ou servizo como bombeiro forestal condutor vehículo motobomba para a realización de traballos de prevención, vixilancia e defensa contra os incendios forestais, de conformidade ao convenio de colaboración asinado entre a Consellería de Medio Rural e o Concello de Fene

Descargas