Inscrición como Paxes Reais na Cabalgata de Reis

Os/as pequenos, de entre 6 e 12 anos, que desexen participar como paxes terán que entregar debidamente cuberto o formulario de solicitude no Rexistro Xeral do Concello, en días laborables, de luns a venres de 8:30 a 14:00 h, entre o 11 e o 22 de decembro.


No caso de cubrirse as 30 prazas ofertadas, a selección farase por sorteo público que terá lugar no salón de sesións da Casa do Concello o mércores, 27 de decembro, ás 11:00 h.

Ligazóns