Resultado final do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal 6 peóns e 1 oficial albanel

Resultado final do proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal 6 peóns e 1 oficial albanel

Rematadas as probas para o proceso selectivo pola contratación de persoal laboral temporal de 6 peóns e 1 oficial albanel, publícanse os resultados:

Concédese un prazo de dous días hábiles para a presentación das reclamacións a contar dende a súa publicación que deberá presentarse no rexistro municipal, no caso de presentar algunha reclamación noutro rexistro deberá comunicarnos a súa presentación ao fax núm. 981492788, dentro do mesmo prazo sinalado.

No caso de non presentarse ningunha reclamación os resultados serán definitivos.

Descargas
Noticias relacionadas