Bases e convocatoria de selección de técnico/a de turismo e creación de lista

Bases e convocatoria de selección de técnico/a de turismo e creación de lista

Publicadas no BOP do 21/05/2018 as bases e convocatoria de selección de técnico/a de turismo e creación de lista.

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia.

A duración do contrato será de catro meses, a tempo parcial, cunha xornada de traballo de 30 horas semanais.

A lista de aspirantes creada terá vixencia ata o 31 de decembro de 2023.

 

 

 

Ligazóns
Noticias relacionadas