Anuncio prazas arquitecto técnico

Anuncio prazas arquitecto técnico

Acordo do tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto técnico segundo as bases aprobadas mediante Resolución da alcaldía 245/2017, nomeado mediante Resolución de alcaldía 694/2017 na súa sesión do 17.07.2017 e anexo rectificativo a esta.

Á vista do  resultado, conforme á cláusula oitava das bases do proceso selectivo, o tribunal procede á confección da listaxe de aspirantes que superaron a oposición para a súa aprobación pola alcaldía. Ver aquí

Descargas
Noticias relacionadas