Curuxas 2015

Museo do Humor   Exposicións   Curuxas 2015

Selección dos traballos presentados ao concurso de humor gráfico Curuxa do Humor 2015. Salienta o debuxo gañador do 2º premio na categoría Curuxa: Qué leria de guerra!, de Manuel Arriaga de León (Murcia).