Do prelo

Museo do Humor   Do prelo

X.Marín (2023)

Monografía sobre Xaquín Marín editada polo Museo do Humor coa colaboración da Consellería de Cultura, a través do programa de axudas destinadas a centros museísticos da Comunidade Autonóma de Galicia 2023. A publicación foi coordinada polo comisario da exposición Volta á orixe (2022) e fillo do artista, Alexandre Marín. Estruturado en 7 apartados, o monográfico X. Marín achégase ás distintas facetas deste artista plástico “total”, que comezou pintando pero que salienta noutras moitas disciplinas artísticas como a banda deseñada, o deseño, o cartelismo, o muralismo ou a ilustración. 

Mortadelo e Filemón en Fenicia (2015)

Publicación que compila os debuxos gañadores do concurso “Mortadelo e Filemón en Fenicia”, organizado pola Concellería de Cultura e Ensino ao redor da exposición “Francisco Ibáñez, el mago del humor” que se puido ver no Museo do Humor de Fene a finais de 2015 e comezos de 2016. O certame propoñía aos participantes a realización dunha composición plástica (debuxo, fotografía ou collage), situando a Mortadelo e Filemón nalgún escenario recoñecible de Fene.

Cartafol XXX Aniversario do Museo do Humor (2014)

Con motivo da conmemoración do XXX aniversario do Museo do Humor, o Concello de Fene editou un cartafol con 10 litografías de humoristas gráficos galegos como Gogue, Calros Silvar, Manuel Uhía, Xan López Domínguez, Pinto&Chinto, Xosé Lois “O Carrabouxo”, Santy Gutierrez, Pepe Carreiro, Nachortas e Andrés Meixide.

CD Humor Cru (2003)

Humor portugués contemporáneo (2001)

Un dos obxectivos principais deste museo é dar a coñecer en Galicia o humor que se fai no resto do mundo. Atendendo a esta premisa, o Museo do Humor realizou unha exposición e catálogo como mostra do humor gráfico que se estaba a facer en Portugal a comezos deste século. Fíxose coa colaboración de Humorgrafe e Osvaldo de Sousa, que aportaron a meirande parte dos premios dos Salóns Nacionais deses anos no país irmán. Trinta e cinco debuxos de trinta e catro autores formaron parte desa panorámica sobre o humor gráfico portugués.

Humor líquido. O caso galego (2000)

Publicación que recolle as reflexións do debuxante e fundador do Museo do Humor, Xaquín Marín, a respecto do humor. Os galegos atacan usando o humor como arma defensiva. Xa sabemos que ENXEÑO, que non era humorista, dixo: “O enxeño humorístico non é máis que unha arma de defensa fronte a determinadas situación da vida moderna”.

Revista Sapoconcho Nº 19 (xaneiro do 2000)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 18 (marzo de 1999)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 17 (decembro de 1998)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 16 (setembro de 1998)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 15 (xuño de 1998)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 14 (marzo de 1998)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Os humoristas e a lingua (1997)

Publicación editada pola Asociación de Amigos do Museo do Humor coa colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.“Os humoristas gráficos dan co seu traballo cotián unha visión crítica e orixinal da realidade que os arrodea. Polo tanto, non poden de ningún xeito ser insensibles ós problemas dun país, que se é rico en algo, é precisamente en carencias. Entre elas, das máis desacougantes, son as que ten a lingua (…) Por iso a Asociación de Amigos do Museo do Humor, sempre co ollo aberto, propuxo á Dirección Xeral de Política Lingüística a elaboración deste libro e, unha vez aprobado, puxémonos mans á obra, convocando a 40 debuxantes que exercen a cotío. Este número de profesionais pode dar unha idea ós alleos da importancia que aquí lle damos ó humor, e da que lle damos os humoristas á lingua”.

Revista Sapoconcho Nº 13 (decembro de 1997)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 12 (setembro de 1997)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 11 (xuño de 1997)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Extra XII Xornadas do Humor (26 de abril de 1997)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 10 (marzo de 1997)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 9 (decembro de 1996)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 8 (setembro de 1996)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 7 (xuño de 1996)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 6 (marzo de 1996)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Extra XI Xornadas do Humor (27 de abril de 1996)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

From Galicia with Humor (1995)

Catálogo da exposición homónima na que tomaron parte “40 humoristas: 10 clásicos que seleccionamos con dificultade porque hai moitos, e 30 actuais que saíron das 50 convocatorias que enviamos”.Mostra e publicación foron realizadas coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia. “Nada máis universal e ó mesmo tempo particular có humor. Poucos pobos hai no mundo, alén do galego, que como colectividade reúnan ambas características con plenitude, que sexan cidadáns do mundo e ademais moi seus. Debe ser por iso que Galicia conta con tan bos humoristas coma os que figuran nesta mostra. Uns humoristas que empregan case sempre esa proverbial ironía nosa como recurso para que, esvaído o sorriso, quede no espectador un pouso que convide a reflexionar”.

Revista Sapoconcho Nº 5 (decembro de 1995)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 4 (setembro de 1995)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 3 (xuño de 1995)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 2 (marzo de 1995)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

Revista Sapoconcho Nº 1 (18 de decembro de 1994)

Boletín trimestral do Museo do Humor do que se publicou o primeiro número o 18 de decembro de 1994. O obxectivo da revista era publicar “traballos de xente nova ou dos que poden amosar o camiño ós novos, servir como lento correo do Tsar, para informar de todo o que se move humorísticamente en Fene, en Galicia, en España, no Mundo, no Universo”.A revista, editada coa colaboración da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e do Concello de Fene, cedeu provisionalmente o nome á versión cubana da mascota (Jicotea) no seu número 16 (setembro de 1998) e á versión venezolana (Morrocoy) no número 19 (xaneiro de 2000) que, curiosamente, foi o último número da revista. *Exemplar dixitalizado pola A.C. O Tadetas, de Fene*

A Mort con amor se paga (1986)

Caderno adicado ao debuxante estadounidense Mort Walker, fundador do Museum of Cartoon Art e autor do popular personaxe de Beetle Bailey. O Museo do Humor editou esta publicación en agradecemento ao artista pola doazón realizada de dez orixinais da súa autoría e diverso material.

Catálogos dos Premios Curuxas (1985-1986, 2002-2003, 2004, 2005)

Editados pola Asociación de Amigos do Museo do Humor cos debuxos gañadores e unha escolma das obras presentadas ao concurso “Curuxa do Humor” nas súas diferentes edicións. Comezaron publicándose en formato libro pero, a partir do ano 2002, pasaron a realizarse en formato CD.

Homenaxe dos Humoristas a Castelao (1986)

Co gallo do cincuentenario da morte de Castelao e a declaración do ano 2000 como Ano de Castelao, o Museo do Humor reeditou este Caderno do Museo, daquela esgotado. A publicación engadiu, con respecto ao caderno orixinal, un traballo de Clodio González Pérez titulado “Castelao. Primeiras caricaturas”, recollido das Actas do Congreso Castelao (Fundación Castelao, 1986).

106 caricaturistas contemporáneos (1986)

Catálogo da exposición internacional “106 caricaturistas contemporáneos” que se puido ver no Museo do Humor de Fene, grazas a colaboración da Casa do Humor e a Sátira de Gabrovo (Bulgaria). A mostra recollía unha ampla colección de caricaturas nas súas diversas tendencias e manifestacións.

Catálogo do Museo (1985)

O Museo do Humor, “logo de ímprovos e sobrehumanos esforzos” editou a mediados dos anos oitenta –e tan só un ano despois da súa inauguración”- o seu primeiro catálogo con obras de humoristas gráficos galegos. No limiar da publicación xa se indicaba daquela que “hai moitos outros xeitos de facer humor: na literatura, nos costumes populares, no cine, no teatro, no conto falado, na fotografía, na escultura, na cerámica...Polo tanto, ten que ser obxectivo do Museo dar cabida a tódalas expresións humorísticas que se poidan dar e aínda imaxinar”.

Manifesto "En defensa do humor". X. Marín e Siro López (xaneiro de 1983)

En xaneiro de 1983, Xaquín Marín e Siro López comezaron en Ferrol unha mostra itinerante que percorreu Galicia, acompañada dun manifesto EN DEFENSA DO HUMOR "co que se pretendía chamar a atención de sociólogos, críticos de arte, entidades culturais e medios de comunicación sobre o descoido que o humor, gráfico e literario estaba a sufrir nos últimos anos en Galicia. O Manifesto deu un forte ánimo ao xénero e desencadeou, en certo xeito, unha chea de acontecementos felices que se viviron nos anos 80 e 90: a contratación xeralizada na prensa diaria de humoristas galegos que escribían en galego, a celebración dos encontros de humoristas, a publicación das primeiras revistas de humor ou a fundación do Museo de Humor de Fene, o primeiro de España das súas características" (Félix Caballero)