Noticias

02-07-2020

Fene leva a pleno este xoves o convenio para xestionar o Punto Limpo en colaboración con Cabanas, Mugardos e Ares

A posta en marcha do Punto Limpo do Vilar do Colo está cada vez máis preto. As instalacións levan construídas desde outubro de 2013 e desde aquela houbo varias tentativas de poñelas en marcha que non chegaron a callar, debido principalmente á complexidade administrativa de artellar un sistema de xestión compartido entre varios municipios. Agora as cousas están encamiñadas. O servizo conta cun regulamento de funcionamento consensuado e só falta que os catro municipios implicados -Fene, Cabanas, Mugardos e Ares- lle dean o visto e prace ao convenio de colaboración no que se pon negro sobre branco o reparto proporcional dos seus custes. Fene -cotitular das instalacións xunto con Cabanas- votará o documento no pleno ordinario convocado para a tarde deste xoves. 
02-07-2020

A xuntanza coas familias das nenas e nenos participantes en “Un verán diferente” terá lugar en dúas quendas

O vindeiro luns, 13 de xullo, á partir das 20:00 h no salón de plenos da Casa do Concello, terá lugar a xuntanza coas familias dos/as participantes no programa “Un Verán diferente”. Para garantir as limitacións de aforo e a distancia de seguridade entre os asistentes, a reunión efectuarase en dúas quendas. A primeira comezará ás 20:00 h. e a segunda ás 20:45 h. As familias poden consultar a quenda que lles corresponde no documento publicado no apartado de "descargas".

A Concelleria de Turismo anima á veciñanza a participar este sábado na Andaina Primavera no Camiño

A “Andaina Primavera no Camiño” plantéxase como unha peregrinación segura do Camiño Inglés dentro do territorio de cada concello polo que discorre esta rota xacobea. Así, en canda un dos dezaseis concellos participantes, o mesmo día e á mesma hora, o 4 de xullo a partir das 10.00 horas, os/as alcaldes/as e a corporación municipal, así como aquela poboación local que así o desexe percorrerán o camiño dentro dos lindes do seu concello. O obxectivo é promover a ruta xacobea e a reactivación segura do Camiño Inglés.


Programa completo de Tardes activas dende a casa

O estado de alarma declarado para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada pola COVID 19 obrigou a suspender os programas de Servizos Sociais que se viñan desenvolvendo, entre os que se atopa o de Envellecemento activo. Como medida alternativa a este espazo, o departamento organizou durante os meses de abril, maio e xuño de 2020 o programa en liña “Tardes activas dende a casa”.


Selección de persoal laboral temporal, 2 peóns/as de xardiñeiro/a

Publicado o anuncio convocatoria do proceso de selección de persoal laboral temporal, 2 peóns/as de xardiñeiro/a, mediante o sistema de oposición, para a realización da obra ou servizo denominado “Traballos de mantemento forestal”. financiado pola Consellería de Economía Emprego e Industria.


As contratacións serán a xornada completa e cunha duración de 9 meses dende a súa sinatura, realizándose na modalidade de duración determinada prevista no apartado a) do artigo 15 do Real Decreto Lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores.


Axenda

 • 07-06-2020

  Atención presencial con cita previa

  Fene ao día

  A atención presencial nas dependencias municipais ofrecerase, con carácter xeral, entre as 9.30 e as 14.00h., dándolle prioridade ás persoas maiores de 60 anos no horario comprendido entre as 9.30 e as 11.00h. Ademais, as empresas provedoras de subministros deberán cinguirse ao horario de 8 a 9.00h. e cumprir con estrictas pautas de seguridade para entregar as mercadorías. Información cita previa aquí

  Máis info
 • 04-05-2020

  Voluntaria IVTM e Taxas diversas

  Fene ao día

  A primeira voluntaria (IVTM e Taxas diversas) comezará o 4 de maio e rematará o 1 de setembro.

  Máis info

Tamén en fene.gal