Convocatorias

22-09-2020 -

Fene tece igualdade

18-09-2020 -

Contratación persoal obradoiro INICIA V

09-09-2020 -

Contratación persoal laboral temporal Obradoiro Inicia V

09-09-2020 -

Anuncio nomeamento bibliotecaria funcionaria interina

07-09-2020 -

Anuncio comisión servizos peón obras

07-09-2020 -

Anuncio comisión servizos conserxe

04-09-2020 -

Correcións actas 5 e 6 persoas aspirantes a participar como alumnado traballador/a e persoal docente no Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “INICIA V”

02-09-2020 -

Anuncio comisión de servizos voluntaria para o posto de axente notificador

01-09-2020 -

Cobertura de postos de conserxería mediante comisión de servizos

01-09-2020 -

Listaxe provisional persoas aspirantes que optan a participar como alumnado traballador/a e persoal docente no Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “INICIA V”