Convocatorias

19-08-2022 -

Contratación redactora emisora

19-08-2022 -

Terceiro exercicio fase oposición vacante de oficial/la albanel OPE 2018

19-08-2022 -

Segundo exercicio proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

19-08-2022 -

Anuncio segundo exercicio fase de oposición vacante de conserxe

17-08-2022 -

Anuncio bases posto vacante de responsable da Unidade de Vías e Obras

12-08-2022 -

Lista provisional admitidos e excluidos oficial sepultureiro

09-08-2022 -

Anuncio DOG provisión promoción interna, dunha vacante de chofer condutor/a

09-08-2022 -

Anuncio DOG provisión por concurso, entre persoal funcionario de carreira, de tres postos de administrativo/a

05-08-2022 -

Nomeamento de funcionaria interina departamento de Secretaría

Nomeamento de funcionaria interina por exceso ou acumulación de tarefas para o departamento de Secretaría durante un período de tres meses, prorrogables segundo as necesidades do departamento ata o máximo legal permitido.
05-08-2022 -

Cobertura temporal posto Responsable da Unidade de Vías e Obras mediante comisión de servizos

Anuncio convocatoria provisión do posto de Responsable da Unidade de Vías e Obras, do Departamento de Obras e Servizos Básicos, mediante a súa cobertura en comisión de servizos por un/unha funcionario/a de carreira en activo do Concello de Fene pertencente á Escala de Administración Xeral ou Especial, e ao grupo de clasificación C2, ao abeiro do art. 96 da LEPGA, mentres non se proceda á provisión definitiva do posto.