Convocatorias

10-11-2022 -

Anuncio proposta adxudicación posto vacante de responsable da unidade de vías e obras

09-11-2022 -

Valoración provisional e data exame praza arquitecta técnica do Concello de Fene promoción interna

08-11-2022 -

Anuncio adxudicación postos de administrativa

07-11-2022 -

Lista de admitidos proceso Vías e Obras

04-11-2022 -

Anuncio requirimento emenda. Vacante de arquitecto/a técnico/a

04-11-2022 -

Lista provisional admitidos e excluídos 2 prazas conserxe, prom. interna

03-11-2022 -

Anuncio tribunal praza de conserxe sesión 28.10.2022

02-11-2022 -

Subvencións ás familias para a adquisición dos agasallos do Nadal

27-10-2022 -

Acordo do tribunal selección para cobertura dúas prazas de administrativo/a, sesión do 27.10.2022.

26-10-2022 -

Lista definitiva aspirantes oficial sepultureiro