Convocatorias

25-08-2020 -

Contratación PIL 2020

25-08-2020 -

Lista provisional de persoas admitidas no proceso selectivo obradoiro emprego Inicia V

24-08-2020 -

Creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

21-08-2020 -

Anuncio contratación de persoal laboral temporal dentro do programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña

19-08-2020 -

Corrección erros lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

18-08-2020 -

Anuncio resultados probas prácticas e alegacións lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

18-08-2020 -

Anuncio Listaxe PIL 2020

14-08-2020 -

Nomeamento funcionaria interina para o posto de Bibliotecaria

14-08-2020 -

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, técnico/a de Orientación Laboral, polo procedemento de concurso-oposición

13-08-2020 -

Nomeamento funcionarios/as interinos prazas peóns e peoa