Convocatorias

02-07-2021 -

Corrección de erros RA 770/2021 lista provisional funcionario/a interino/a administrativo/a

Rectificación de erros da Resolución da Alcaldía 770/2021 pola que se aproba la listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C; subgrupo C1; escala Administración Xeral; subescala Administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
01-07-2021 -

Lista provisional admitidos/as para lista aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal de prazas de administrativo/a.
30-06-2021 -

Nomeamento dun funcionario interino peón para a recollida do lixo

Nomeamento dun funcionario interino peón recollida lixo, para a substitución transitoria dun funcionario interino que se encontra de baixa.
30-06-2021 -

Nomeamento contratación como persoal laboral, a tempo parcial, dunha axente de Igualdade

Nomeamento como  persoal laboral temporal dunha axente de Igualdade para o Departamento de Benestar Social e Igualdade do Concello de Fene.
29-06-2021 -

Lista de aspirantes, para o nomeamento como persoal laboral temporal ou funcionario/a interino/a, de axente de igualdade

29-06-2021 -

Lista provisional persoas admitidas e excluídas praza de técnico/a de administración xeral

25-06-2021 -

Anuncio valoración concurso axente igualdade

23-06-2021 -

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo dun/ha axente de Igualdade

18-06-2021 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo dun/ha axente de Igualdade

Anuncio lista provisional de admitidos/as e excluídos/as para o proceso selectivo de contratación laboral temporal, mediante o sistema de concurso libre, dun/ha axente de Igualdade e creación dunha lista de aspirantes a axente de Igualdade.
17-06-2021 -

Corrección erros listado provisional admitidos/as enxeñeiro/a camiños, canles e portos