Convocatorias

29-04-2022 -

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de peón de recollida do lixo (OEP 2019)

28-04-2022 -

Nomeamento funcionario en prácticas no corpo da policía local do Concello de Fene

20-04-2022 -

CORRECCIÓN DE ERROS PROCESO SELECTIVO POSTO DE PERSOAL DE INFORMACIÓN-SUBALTERNO/A

18-04-2022 -

Bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora mediante o sistema de concurso libre

01-04-2022 -

Nomeamento dun/ha funcionario/a interino/a técnico de xestión

Anuncio nomeamento por Resolución de Alcaldía núm. 465/2022 dunha funcionaria interina por programa de carácter temporal no Departamento de Secretaría e Administración Xeral do Concello de Fene.
01-04-2022 -

Nomeamento dun/ha funcionario/a interino/a arquitecto/a técnico/a

Publicado Decreto de Alcaldía núm. 466/2022. Nomeamento dun/ha funcionario/a interino/a arquitecto/a técnico/a por acumulación de tarefas no Departamento.
23-03-2022 -

Probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022

15-03-2022 -

APROBACIÓN DE LISTAXE DE ASPIRANTES/AS POSTOS/PRAZAS DE TÉCNICO DE XESTIÓN

11-03-2022 -

Proposta de persoas aprobadas o para a creación dunha lista a técnico/a de xestión

08-03-2022 -

Anuncio lista de aspirantes a técnico/a de xestión para o Departamento de Secretaría