Relación de postos de traballo

Co fin de asegurar a transparencia e o acceso público á información relativa a relación dos postos do traballo (RPT) do Concello de Fene, ponse ao dispor de todo o persoal interesado a publicación da  RPT e da plantilla municipal.

Ligazóns