Goberno municipal

O nomeamento dos membros da Xunta de Goberno local determínase na resolución da alcaldía 656 do 2023


As sesións ordinarias da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene terán carácter semanal, celebrándose as sesións os xoves de cada semana ás 09.00 h.

Xunta de Goberno Local

Nomear membros da Xunta de Goberno Local do Concello de Fene ós seguintes concelleiros e concelleiras:


- Alejandra Permuy Meizoso
- Manuel Polo Gundín
- María Carmen Martínez Rodríguez
- Justo Martínez Ardá
- Mª de los Ángeles Coira López

Descargas