Fene ao día

Novas

 • O Goberno local de Fene acorda co persoal do Concello o proceso de volta á normalidade dos servizos municipais

  A Mesa Xeral de Negociación do Concello de Fene reuniuse este mércores pola mañá para avaliar a proposta do equipo de Goberno sobre a transición á nova normalidade nos distintos servizos municipais. O cadro marca catro fitos temporais de aquí ao 22 de xuño para ir retomando progresivamente a actividade presencial nos departamentos que ata agora estiveron funcionando principalmente con teletraballo. A fórmula a distancia non se abandonará por completo, senón que continuará "até nova instrución" despois da Fase 3 da desescalada para unha parte do persoal. A proposta deseñada polo executivo local foi respaldada polos representantes dos distintos servizos.

  O Plan para a transición á nova normalidade do Concello de Fene encádrase nos parámetros preventivos e de volta á actividade do plan de desescalada estatal, así como na normativa que se foi publicando no BOE durante as últimas semanas relativa á paulatina reactivación de servizos nas Administracións públicas.

  A partir deste marco xeral, o Goberno local e o persoal acordaron ir dando pasos de semana en semana partindo dunha programación que alenta a capacidade de autoorganización de cada departamento e a súa coordinación cos demais.

  Así, dentro das liñas mestras definiuse, en primeiro lugar, que o equilibrio entre traballo presencial e remoto responderá ás necesidades de cada servizo ou departamento. Tamén se marca como "prioritario" o teletraballo para persoal con dereito a conciliación ou ao coidado de persoas maiores. As circunstancias serán valoradas en cada departamento como paso previo á súa autorización por parte da Concellaría de Persoal.

  O programa municipal sinala que o Servizo de Prevención e Riscos Laborais ha de emitir un informe individual do persoal de risco coa finalidade de reforzar nos seus postos as medidas de prevención, adaptación e protección e, en calquera caso, a súa incorporación presencial reservaríase para a última fase da desescalada no seo do Concello.

  Por outra banda apúntase que aqueles servizos con características específicas -Museo do Humor, Casa da Cultura, Biblioteca, Arquivo, Cemiterio...- aplicarán as directrices das autoridades sanitarias nos protocolos particulares de funcionamento deseñados polas persoas esponsables de cada servizo.

  No caso de servizos considerados esenciais -Policía Local, recollida do lixo ou Obras e Servizos, que non pararon en ningún momento- o traballo seguirase desenvolvendo nas mesmas condicións, independentemente da entrada en vigor do protocolo avalado este mércores pola Mesa Xeral de Negociación.

  Reactivación en catro fases
  Tomando como base este marco estratéxico, o Goberno local propuxo catro fases nas que ir adaptando o funcionamento municipal á nova realidade que virá trala pandemia.

  A fase preliminar, comprendida entre este xoves 28 de maio e o luns 8 de xuño, centrarase no traballo en cada departamento para reorganizar espazos segundo as distancias de seguridade e programando tanto as quendas de traballo presencial como o desenvolvemento de funcións a distancia naqueles casos prioritarios. Ao remate deste período deberá estar xa definido ese esquema de traballo e o cronograma das sucesivas reincorporacións.

  A primeira fase de volta á normalidade comezará o 8 de xuño e manterase até o 15 de xuño. A persoa responsable do departamento volverá ao seu posto no Concello para organizar o traballo -aínda que logo poida regresar ao seu labor a distancia- contando con aproximadamente o 30% do persoal técnico ou administrativo, xa sexa coas mesmas traballadoras ou mediante quendas. Iso si, o servizo do que se trate sempre ha de contar con polo menos unha persoa exercendo as súas funcións de maneira presencial. O resto continuará teletraballando.

  A segunda fase, a partir do 15 de xuño, recolle a incorporación do persoal con despacho propio ou con posto no que se garantan os 2 metros de distancia. O departamento deberá estar xa a un 30% de forma presencial -pode suplirse por quendas-, mentres que o resto de persoal seguirá co traballo a distancia.

  A terceira fase, despois do 22 de xuño e ata que se definan as condicións de funcionamento do Concello dentro da "nova normalidade" postcrise, será xa cos departamentos e servizos traballando a un 50% de maneira presencial, ben coas mesmas persoas ou mediante quendas. As demais seguirán con teletraballo.

  Todo este proceso de reactivación presencial dos servizos e de adaptación ás medidas preventivas irá precedido de estrictas medidas de protección para o persoal, xa definidas no "Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao SARS-CoV 2" do Concello de Fene. Neste sentido incidirase na avaliación de cales son os postos con maior risco, no uso de equipamento de protección individual axeitado e na observancia das medidas preventivas establecidas no propio procedemento, así como as que poidan esixir as autoridades sanitarias a partir de agora.

 • Servizos Sociais achégalle alimentos e produtos básicos a 44 familias en situación de vulnerabilidade

  A repercusión social da COVID-19 provocou no caso de Fene un incremento nas solicitudes de asistencia aos Servizos Sociais municipais para a cobertura das necesidades máis básicas. Se antes da crise sanitaria se atendía unha media de 20 familias nunha situación de vulnerabilidade socioeconómica, agora o número achégase ás 50, a quen o Concello lles achega vales semanais para a adquisición de produtos frescos ao tempo que se lles entregan lotes doutros non perecedoiros. Ao dispositivo de emerxencia posto en marcha  xa desde os inicios do Estado de Alarma agora sumouse a Asociación Dignidad, quen se encarga da loxística e da distribución da axuda tralo estudo de cada caso por parte das traballadoras sociais municipais. A declaración do Estado de Alarma en todo o país produciuse poucas semanas despois de que a Xunta prohibise por razóns sanitarias a actividade da Fundación Amigos de Galicia, quen colaboraba co Concello de Fene na atención das necesidades básicas das familias con menos recursos. A crise obrigou ao Concello a asumir en solitario a asistencia de todos eses casos, contando nos momentos máis duros do confinamento cunha implicación total do persoal de Servizos Sociais, do Servizo de Axuda no Fogar e tamén da agrupación de voluntarias e voluntarios de Protección Civil. En circunstancias normais o Concello de Fene viña prestándolle axuda a entre 18 e 20 familias que, a raíz da nova situación, foron subindo en número pouco a pouco ata chegar nestes momentos a unha media que varía entre as 40 e 50. De feito, a semana pasada foron 44 os núcleos que dispuxeron de asistencia municipal coa colaboración da Asociación Dignidad, con quen o consistorio acaba de suscribir un convenio neste sentido.  A través de Dignidad -e tras un estudo previo por parte das traballadoras sociais municipais- ás familias entrégaselles un vale semanal para a adquisición de alimentos ou outros produtos básicos. A contía parte de 20€ e vaise incrementando de cinco en cinco euros por cada membro da unidade.  Aínda que as familias poden administrar os vales de acordo co que precisen mercar en cada momento, desde o Concello recoméndaselles que os utilicen para produtos frescos, posto que a Asociación Dignidad tamén lles entrega a maiores lotes de produtos non perecedoiros ou cun longo período de caducidade, como por exemplo pasta, legumes, patacas, aceite, leite, ovos, cacao, galletas, etc. As bolsas levan produto variado e adaptado ás necesidades de cada familia, que logo complementa a compra con carne, peixe, friames, iogures, verdura e outros alimentos ou artigos de primeira necesidade adquiridos co vale canxeable no supermercado Gadis. Por outra banda, o Concello de Fene tamén recibiu unha doazón da Asociación Airiños de Fene que se dedicou especificamente á merca de cueiros e comida infantil. O acordo suscrito coa Asociación Dignidad ten unha duración de tres meses e unha contía de 16.000 euros. O Concello pretende con este acordo garantir unha cobertura inmediata das necesidades de aquelas persoas e núcleos familiares que se encontran nunha situación  máis vulnerable. Tan pronto como a situación se normalice, o consistorio valorará a continuidade do convenio, a súa adaptación ás novas circunstancias ou ben a procura doutras fórmulas que respondan á realidade social posterior á crise sanitaria.

 • O Concello de Fene súmase ao loito decretado en todo o Estado por mor das vítimas da COVID-19

  O Concello de Fene súmase ao loito decretado en todo o Estado por mor das vítimas da COVID-19 e hoxe ás 12.00h gardarase un minuto de silencio diante da casa consistorial na memoria das persoas falecidas. Ademais, a bandeira de España ondeará a media hasta cun crespón negro até o día 6 de xuño, data en que concluirá o período de dó oficial.

Ver máis

Axenda