Fene ao día

Novas

 • O Concello establece o protocolo para a atención presencial con cita previa

  A Mesa Xeral de Negociación do Concello de Fene aprobou hai uns días a maneira en que se fará a transición cara á "nova normalidade" nas oficinas e nos distintos servizos municipais. O plan de desescalada que se aplicará nas próximas semanas seguirá priorizando as xestións telefónicas ou por vía telemática, mentres que no Concello e outras dependencias a atención presencial só se prestará con cita previa e con limitación do aforo para garantir a distancia de seguridade entre as persoas usuarias e os traballadores e traballadoras.

  A atención presencial ofrecerase, con carácter xeral, entre as 9.30 e as 14.00h., dándolle prioridade ás persoas maiores de 60 anos no horario comprendido entre as 9.30 e as 11.00h. Ademais, as empresas provedoras de subministros deberán cinguirse ao horario de 8 a 9.00h. e cumprir con estrictas pautas de seguridade para entregar as mercadorías.
  Polo tanto, para facer calquera xestión no Concello será obrigatorio concertar cita previa por algún dos seguintes medios:

  A través da ligazón https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/
  Chamando ao teléfono da Casa do Concello: 981 492 707
  no correo electrónico citaprevia@fene.gal
  ou pedíndoa directamente na conserxaría do Concello

  Tal e como vimos informando, as solicitudes de cita previa de rexistro xestionaránse ademais dos medios arriba indicados a través da liña directa creada, isto é  o 981 061 034 ou 671 508 166

  Unha vez que nos dean vez, a partir do día 15 de xuño a excepción de rexistro e urxencias motivadas onde as citas son xestionadas dende hoxe luns día 1 de xuño, poderemos acudir ao Concello ou a outra oficina -Cultura, Servizos Sociais, etc.- procurando ser puntuais para evitar que se produzan retrasos innecesarios na atención que, ademais, poderían irse acumulando e afectarlle a outras persoas usuarias.

  Se se teñen síntomas coincidentes cos da COVID-19 (tose, febre, cansanzo ou dificultade para respirar), non se acudirá ao Concello, aínda que se teña cita concedida. Deberemos quedar na casa e chamar ao 900 400 116 para comunicarlle ao SERGAS a nosa situación.

  Dentro das dependencias municipais será obrigatorio usar mascarilla hixiénica ou cirúrxica, que ha de ir correctamente colocada: ben axustada e cubrindo nariz e boca. Deberanse respectar as outras recomendacións preventivas: limpeza de mans -haberá dispensadores de xel hidroalcólico-, non tocar ollos, nariz e boca, nin tampouco quitar a máscara para tusir ou esbirrar.

  Recoméndase non permanecer máis de 15 minutos dentro das oficinas municipais. Trátase dunha orientación, xa que ese tempo tamén dependerá da complexidade do trámite que se vaia facer.

  Ás oficinas municipais deberá acudir só a persoa que teña asignada a cita previa, sen acompañantes, a menos que se trate de persoas dependentes, que precisen axuda ou que estean en calquera outra situación que xustifique o acompañamento. Deberase informar desa circunstancia xa no momento de solicitar a cita.

  Por último, tamén se recomenda non usar o ascensor e, de ser necesario, facelo individualmente.
   

 • Oitava entrega de tardes activas dende a casa

  O departamento  Servizos sociais do Concello de Fene segue a traballar nas "Tardes activas dende a casa". Proposta para dinamizar  e estimular dende a casa, a toda a poboación maior de 55 anos .

  Nesta oitava entrega  propoñemos retos, actividades de cálculo,  actividades de memoria verbal, visual, .. unha chea de actividades para entreterse dende a casa. Participa!
  Lembrade compartir estes exercizos entre as vosas compañeiras e compañeiros e  participade!

  As vosas achegas e solucións podedes envialas á conta de correo electrónico servizos.sociais@fene.gal.

  Para rematar, os servizos sociais municipais quere que vos lembredes que ante calquera necesidade asistencial urxente -alimentos, medicamentos, produtos básicos- podedes contactar có Centro Municipal de Servizos Sociais -981 492 706 / 981 342 607 / 607 616 840- ou enviar un correo a servizos.sociais@fene.gal, tamén estamos ao voso servizo no  Concello no 981 492 707 -luns a venres en horario de mañá- ou ben na Policía Local -981 492 777- ou na agrupación de Protección Civil -663 379 073- quenes atenderán as peticións durante todos os días da semana entre as 7.30 e as 21.30h.
   

 • O Concello de Fene amplía ata o 9 de xuño o prazo de presentación de instancias para as bolsa de emprego de peón

  A declaración do Estado de Alarma supuxo a suspensión dos prazos administrativos para distintos trámites e convocatorias, entre elas a que tiña en marcha o Concello de Fene para a creación dunha bolsa de contratación para peóns. Agora, coa reanudación dos prazos, o Concello volve reactivar o día 1 de xuño o cómputo de días para participar no proceso selectivo, e o amplía até o 9 de xuño. O formulario poderá presentarse a través da Sede Electrónica ou ben de maneira presencial, aínda que nese caso será obrigatorio solicitar cita previa a través dos teléfonos 981 061 034 ou 671 508 166, no correo citaprevia@fene.gal ou a través do sitio https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/. As persoas que xa teñan presentada a petición non terán que volver facer o trámite.

  O proceso de conformación da lista de emprego publicouse o pasado 12 de marzo, tan só tres días antes da declaración do Estado de Alarma que deixou en suspenso a convocatoria por razóns preventivas e porque a propia declaración tamén supuxo a interrupción dos prazos administrativos.

  Por este motivo, e de cara a garantir o funcionamento dos servizos esenciais, o Concello tamén publicou unha resolución prorrogando de maneira excepcional a vixencia da anterior lista de contratación, a do 2017, a través da que se incorporaron temporalmente tres peóns e un peón-tractorista.

  Agora, coa reanudación dos prazos a partir do 1 de xuño -e tal e como xa informara no seu día o Concello- tamén se retoma o proceso selectivo para crear a nova bolsa de emprego, que estará en vigor até o 31 de decembro de 2024, podendo ser prorrogada durante un ano máis.

  As instancias para participar no proceso selectivo poderán presentarse até o 9 de xuño, xa sexa a través da Sede Electrónica municipal ou ben de maneira presencial. Neste último caso será necesario solicitar cita previa en cumprimento dos protocolos de prevención de contaxios adoptados polo Concello. A cita hai que pedila por teléfono -981 061 034 / 671 508 166-, mandando unha mensaxe a citaprevia@fene.gal (importante indicar os datos de contacto) ou usando o apartado da sede electrónica https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/.

  Importante: todas aquelas persoas que xa rexistrasen a súa solicitude por calquera medio válido desde o 14 de marzo non terán que volver presentala, posto que se considerará que o trámite está feito en prazo.
  Ver bando alcaldía do 29 de maio de 2020, aquí 
  Anuncios relativos a esta convocatoria,  aquí

Ver máis

Axenda

 • 04-05-2020

  Voluntaria IVTM e Taxas diversas

  Fene ao día

  A primeira voluntaria (IVTM e Taxas diversas) comezará o 4 de maio e rematará o 1 de setembro.

  Máis info
 • 01-06-2020

  Aberto prazo bolsas emprego peón

  Fene ao día

  Até o 9 de xuño. O formulario poderá presentarse a través da Sede Electrónica ou ben de maneira presencial, aínda que nese caso será obrigatorio solicitar cita previa a través dos teléfonos 981 061 034 ou 671 508 166, no correo citaprevia@fene.gal ou a través do sitio https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/. As persoas que xa teñan presentada a petición non terán que volver facer o trámite.

  Máis info