Convocatorias

23-07-2020 -

Corrección de erro material na acta 3 do tribunal cualificador para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social, mediante sistema de concurso libre

22-07-2020 -

Corrección de erros, aceptación/rexeitamento das alegacións presentadas e resultados da baremación do tribunal no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a traballador/a social

22-07-2020 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería.

22-07-2020 -

Lista provisional de admitidos/as e excluídos/as PIL 2020

22-07-2020 -

Corrección de erro material contratación técnica da oficina de turismo

20-07-2020 -

Incorporación de emenda omitida á lista de aspirantes ao proceso selectivo de traballador/a social e modificación do seu tribunal

17-07-2020 -

Contratación funcionaria interina peoa

17-07-2020 -

Nomeamento de funcionario interino oficial sepultureiro para cubrir baixa laboral

15-07-2020 -

Anuncio resultado da baremación no proceso selectivo para a creación ducha lista de aspirantes a traballador/a social

15-07-2020 -

Anuncio aprobación lista de aspirantes a peón/a