Convocatorias

05-04-2024 -

Anuncio listas posto/praza de técnica/o de  xestión para o departamento de xestión económica.

02-04-2024 -

Actualización lista técnico/a de administración xeral

21-03-2024 -

Lista de aspirantes postos/prazas peón/a do departamento de obras e servizos básicos

19-03-2024 -

Aclaracións respecto do exercicio da oposición convocado para o 22.03.2024 praza bibliotecario/a

19-03-2024 -

Anuncio convocatoria prazas peón/a de xardín do persoal de persoal laboral fixo

13-03-2024 -

Anuncio resultados proba galego e aspirantes que superaron as dúas probas listas peón/a

13-03-2024 -

Anuncio terceiro exercicio praza bibliotecario/a

11-03-2024 -

Anuncio resultados primeira proba da oposición lista peón/a

11-03-2024 -

Corrección exame test praza enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

05-03-2024 -

Anuncio enmendas responsable museo