Convocatorias

19-08-2022 -

Segundo exercicio proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

19-08-2022 -

Anuncio segundo exercicio fase de oposición vacante de conserxe

17-08-2022 -

Anuncio bases posto vacante de responsable da Unidade de Vías e Obras

12-08-2022 -

Lista provisional admitidos e excluidos oficial sepultureiro

09-08-2022 -

Anuncio DOG provisión promoción interna, dunha vacante de chofer condutor/a

09-08-2022 -

Anuncio DOG provisión por concurso, entre persoal funcionario de carreira, de tres postos de administrativo/a

05-08-2022 -

Nomeamento de funcionaria interina departamento de Secretaría

Nomeamento de funcionaria interina por exceso ou acumulación de tarefas para o departamento de Secretaría durante un período de tres meses, prorrogables segundo as necesidades do departamento ata o máximo legal permitido.
05-08-2022 -

Cobertura temporal posto Responsable da Unidade de Vías e Obras mediante comisión de servizos

Anuncio convocatoria provisión do posto de Responsable da Unidade de Vías e Obras, do Departamento de Obras e Servizos Básicos, mediante a súa cobertura en comisión de servizos por un/unha funcionario/a de carreira en activo do Concello de Fene pertencente á Escala de Administración Xeral ou Especial, e ao grupo de clasificación C2, ao abeiro do art. 96 da LEPGA, mentres non se proceda á provisión definitiva do posto.
04-08-2022 -

Anuncio acta número 6 do tribunal de selección prazas de administrativo/a OEP 2018 e 2020

Anuncio acta núm. 6, do 03.08.2022, do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, de dúas prazas de administrativo/a, que figuran como vacantes no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene incluídas nas ofertas de emprego público dos anos 2018 e 2020. Revisión de alegación, correccións da segunda proba da fase de oposición (test) e convocatoria para as persoas que superaron a segunda proba (puntuación ≥ 5) á realización da terceira proba da fase de oposición no pavillón polideportivo de San Valentín o día 05.09.2022 ás 11.00 h.
02-08-2022 -

Anuncio valoración do segundo exercizo oposición proceso selectivo oficial/a albanel OEP 2018

Anuncio valoración do segundo exercizo da fase de oposición do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel que figura como vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene, incluída na oferta de emprego público do ano 2018.