Convocatorias

20-05-2021 -

Aprobación lista aspirantes a arquitecto/a técnico/a

19-05-2021 -

Acordo do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a

19-05-2021 -

Convocatoria e bases de selección para a creación dunha lista de aspirantes, como funcionario/a interino/a, a enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

18-05-2021 -

Obradorios dixitais para familias con crianzas

O período de inscrición amplíase até o 19 de maio.
10-05-2021 -

Anuncio do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a arquitecto/a técnico/a

07-05-2021 -

Anuncio corrección erros bases arquitecto/a técnico/a

30-04-2021 -

Inscrición obradoiro Viñetas no Camiño

30-04-2021 -

Inscrición nos obradoiros de alimentación saudable

27-04-2021 -

Anuncio relativo ao nomeanto como funcionario interino dunha praza do grupo: A; subgrupo: A2; escala: administración xeral/especial

23-04-2021 -

Aberto o prazo da convocatoria de dúas prazas de administrativo/a