Convocatorias

18-08-2020 -

Anuncio Listaxe PIL 2020

14-08-2020 -

Nomeamento funcionaria interina para o posto de Bibliotecaria

14-08-2020 -

Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. Convocatoria para a selección de persoal funcionario interino, técnico/a de Orientación Laboral, polo procedemento de concurso-oposición

13-08-2020 -

Nomeamento funcionarios/as interinos prazas peóns e peoa

13-08-2020 -

Nomeamento de funcionaria interina como coordinadora do Departamento de Benestar Social e Igualdade

11-08-2020 -

Nomeamento por acumulación de tarefas peón-tractorista

11-08-2020 -

Lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante o sistema de concurso-oposición libre

10-08-2020 -

Bases para a selección do alumnado e do persoal directivo e docente para a realización do proxecto do obradoiro de emprego de garantía xuvenil “INICIA V”

10-08-2020 -

Anuncio nomeamento técnica de xestión interna para execución de programa de carácter temporal

05-08-2020 -

Proceso selectivo para a contratación de 5 peóns, 1 oficial albanel e 1 auxiliar de biblioteca