Convocatorias

21-04-2021 -

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de técnico/a de Administración Xeral

20-04-2021 -

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a de prazas de arquitecto/a técnico/a

15-04-2021 -

Lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de técnico/a de xestión

13-04-2021 -

Anuncio corrección erros lista de aspirantes a técnico/a de xestión. (Terceiro anuncio)

13-04-2021 -

Anuncio corrección erros lista de aspirantes a técnico/a de xestión

12-04-2021 -

Anuncio tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a técnico/a de xestión

05-04-2021 -

Anuncio da convocatoria e das bases dos procesos selectivos de dúas prazas de administrativo/a (OEP 2018 e 2020), así como da súa acumulación

26-03-2021 -

Corrección erros Lista difinitiva de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial

23-03-2021 -

Procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3

23-03-2021 -

Lista difinitiva de persoas admitidas e excluídas proceso selectivo de creación dunha lista de persoas aspirantes praza Técnica/o Administración Xeral/Especial. Designación tribunal e data do primeiro exercicio