Convocatorias

01-09-2020 -

Listas de aspirantes a prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

31-08-2020 -

Anuncio acordo do 27 de agosto relativo á lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

28-08-2020 -

Resultado das entrevistas ao alumnado traballador e docente do Obradoiro de emprego INICIA V

27-08-2020 -

Comisión de servizos entre persoal municipal de diversos postos vacantes de conserxería

25-08-2020 -

Contratación PIL 2020

25-08-2020 -

Lista provisional de persoas admitidas no proceso selectivo obradoiro emprego Inicia V

24-08-2020 -

Creación dunha lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

21-08-2020 -

Anuncio contratación de persoal laboral temporal dentro do programa de Integración Laboral da Deputación Provincial da Coruña

19-08-2020 -

Corrección erros lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

18-08-2020 -

Anuncio resultados probas prácticas e alegacións lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería