Convocatorias

19-07-2024 -

Aprobación lista de aspirantes praza auxiliar de biblioteca PEL 2024

Aprobación da lista de aspirantes e lista de agarda e requirimento de documentación no proceso selectivo dunha praza de auxiliar administrativa de biblioteca, como persoal laboral temporal a xornada completa e por un período de 6 meses, para a realización do Programa de Integración Laboral subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña.
19-07-2024 -

Emendas á documentación relativa aos méritos alegados no proceso selectivo prazas auxiliar administrativo/a estabilización

Anuncio emendas á documentación relativa aos méritos alegados no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 4 prazas de auxiliar administrativo/a incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, prazas incluídas no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021.
19-07-2024 -

Valoración definitiva do concurso e aprobación das listas provisionais praza de responsable de museo estabilizacion

Valoración definitiva do concurso, aprobación da lista provisional de persoas que superaron o proceso selectivo e aprobación da lista provisional para conformar a lista complementaria e a bolsa de emprego no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 1 praza de responsable de museo incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
19-07-2024 -

Valoración definitiva do concurso e aprobación de listas provisionais praza de animador/a sociocultural estabilización

Valoración definitiva do concurso, aprobación da lista provisional de persoas que superaron o proceso selectivo e aprobación da lista provisional para conformar a lista complementaria e a bolsa de emprego no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 1 praza de animador/a sociocultural incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
19-07-2024 -

Valoración definitiva concurso e aprobación listas provisionais praza de auxiliar de arquivo estabilización

Valoración definitiva do concurso, aprobación da lista provisional de persoas que superaron o proceso selectivo e aprobación da lista provisional para conformar a lista complementaria e a bolsa de emprego no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 1 praza de auxiliar de arquivo incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
17-07-2024 -

Anuncio cobranza do IAE 2024

Anuncio prazos e lugar para efectuar o ingreso do Imposto de Actividades Económicas IAE 2024
16-07-2024 -

Respostas segundo exercizo proceso selectivo técnico/a de Xestión Económica e Intervención

Respostas do segundo exercizo (cuestionario tipo test e resolución por escrito de preguntas de extensión curta) no proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de técnico/a de Xestión Económica e Intervención, incluída na OEP do ano 2021, mediante o sistema selectivo de oposición. 
 
16-07-2024 -

Lista de candidatos/as e proposta de contratación peóns/as PEL 2024

Anuncio aprobación da lista de aspirantes, requirimento de documentación e proposta de contratación de 4 peóns/as, como persoal laboral temporal a xornada completa e por un período de 6 meses, para a realización do Programa de Integración Laboral PEL 2024 subvencionado pola Deputación Provincial da Coruña.
15-07-2024 -

Resultado 2ª proba e resultado final proceso selectivo auxiliar biblioteca PEL 2024

Anuncio resultado da 2ª proba e resultado final do proceso selectivo para a contratación laboral temporal de un auxiliar administrativa bibliotecaria dentro do programa de integración laboral (PEL 2024)
15-07-2024 -

Nomeamento funcionaria de carreira bibliotecaria e aprobación de lista de reserva

Anuncio nomeamento de funcionaria de carreira bibliotecaria (OEP 2019) e aprobación de lista de reserva resultante do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza vacante bibliotecario/a, encadrada na escala de administración especial, subescala técnica, clase técnico/a medio, por oposición.