Convocatorias

07-09-2020 -

Anuncio comisión servizos peón obras

07-09-2020 -

Anuncio comisión servizos conserxe

04-09-2020 -

Correcións actas 5 e 6 persoas aspirantes a participar como alumnado traballador/a e persoal docente no Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “INICIA V”

02-09-2020 -

Anuncio comisión de servizos voluntaria para o posto de axente notificador

01-09-2020 -

Cobertura de postos de conserxería mediante comisión de servizos

01-09-2020 -

Listaxe provisional persoas aspirantes que optan a participar como alumnado traballador/a e persoal docente no Obradoiro de Emprego de Garantía Xuvenil “INICIA V”

01-09-2020 -

Listas de aspirantes a prazas de oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

31-08-2020 -

Anuncio acordo do 27 de agosto relativo á lista de aspirantes a oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería

28-08-2020 -

Resultado das entrevistas ao alumnado traballador e docente do Obradoiro de emprego INICIA V

27-08-2020 -

Comisión de servizos entre persoal municipal de diversos postos vacantes de conserxería