Convocatorias

29-11-2023 -

Listaxe definitivo  proceso selectivo para a cobertura de 2 prazas de administrativo/a. Estabiliz

29-11-2023 -

Listaxe provisional praza de responsable de museo

28-11-2023 -

Listaxe provisional praza de auxiliar de arquivo

22-11-2023 -

Nomeamento funcionaria interina e actualización lista: Traballadora social

22-11-2023 -

Anuncio nomeamento enxeñeira de camiños, canles e portos

21-11-2023 -

Primeira actualización da lista aspirantes praza psicóloga

21-11-2023 -

Lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a de postos/prazas de técnica de administración xeral

17-11-2023 -

Relación definitiva de persoas aprobadas postos/prazas de técnico de administración xeral 

16-11-2023 -

Anuncio nomeamento arquitecto/a técnico/a

15-11-2023 -

Presentación instancias praza de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos