Convocatorias

15-07-2022 -

Convocatoria e bases especificas proceso selectivo 3 prazas de auxiliar adtvo/a (2017, 2018 E 2019)

Anuncio da convocatoria e bases específicas do proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, de tres vacantes de auxiliar administrativo/a incluídas nas OEP de 2017, 2018 e 2019.
15-07-2022 -

Convocatoria e bases específicas promoción interna arquitecto/a técnico/a OEP 2019

Anuncio da convocatoria e das bases específicas do proceso selectivo para a cobertura, en quenda de promoción interna, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a incluída na OEP de 2019.
14-07-2022 -

Anuncio resultado 3º exercizo oposición responsable de Vías e Obras

Anuncio acta número 5 do tribunal do proceso selectivo en quenda de promoción interna, mediante funcionario de carreira, dunha vacante de responsable da unidade de Vías e Obras, incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018. Resultado do 3º exercizo da fase de oposición. 
 
14-07-2022 -

Puntuación definitiva e aprobados lista de aspirantes encargado/a e redactor/a de emisora municipal

Anuncio puntuación definitiva e proposta de persoas aprobadas no proceso selectivo para a configuración dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora mediante o sistema de concurso libre, segundo as bases da convocatoria aprobadas mediante Resolución da alcaldía 507/2022 do 08.04.2022
11-07-2022 -

Resultado 2º exercizo e convocatoria do 3º da fase de oposición promoción interna responsable de Vías e Obras OEP 2018

Resultado do segundo exercizo da fase de oposición no proceso selectivo en quenda de promoción interna, mediante funcionario de carreira, dunha vacante de responsable da Unidade de Vías e Obras, incluída na OEP do Concello de Fene do ano 2018. Convócase o terceiro exercicio da fase de oposición para o día 13 de xullo de 2022 ás 13.00 horas no Salón de Sesións do Concello de Fene.
07-07-2022 -

Anuncio valoración provisional aspirantes praza de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora

Anuncio coa valoración provisional do tribunal de selección do proceso selectivo para a creación dunha lista aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a de emisora mediante o sistema de concurso libre.
05-07-2022 -

Anuncio valoración provisional da fase de concurso praza de conserxe OEP 2019

Anuncio valoración provisional da fase de concurso no proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza vacante de conxerxe incluída na OEP 2019. Outórgase un prazo de cinco días hábiles ás persoas aspirantes, contados a partir do seguinte ao da publicación das puntuacións da fase de concurso, para formular alegacións/reclamacións fronte á valoración provisional da fase de concurso.
05-07-2022 -

Anuncio núm. 3 do tribunal praza de promoción interna responsable de Vías e Obras OEP 2018

Anuncio núm. 3 (resultado do primeiro exercizo da oposición) do  tribunal do proceso selectivo para a selección en quenda de promoción interna, mediante funcionario de carreira, dunha vacante de responsable da unidade de Vías e Obras, incluída na OEP do Concello de Fene 2018. 
 
01-07-2022 -

Anuncio tribunal praza oficial albanel

01-07-2022 -

Anuncio valoración provisional praza vacante de peón de servizo de limpeza incluída na OEP 2017