Convocatorias

18-05-2022 -

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante funcionario/a de carreira, dunha vacante de peon de servizo de limpeza

16-05-2022 -

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de oficial/la albanel (OEP 2018)

12-05-2022 -

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de dúas vacantes de administrativo/a de administracion xeral, mediante concurso-oposicion, en quenda libre (OEP 2018 e OEP 2020, acumuladas)

12-05-2022 -

Nomeamento funcionario interino Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

10-05-2022 -

Cobertura, en quenda libre e mediante persoal funcionario de carreira, dunha praza de oficial sepultureiro/a

09-05-2022 -

Anuncio convocatoria cobertura praza xuíz/a de paz sustituto/a Concello de Fene

09-05-2022 -

Bases específicas reguladoras da convocatoria e proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de arquitecto/a técnico/a

06-05-2022 -

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a emisora mediante o sistema de concurso libre

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas para o proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes a persoal laboral de prazas de encargado/a de redacción e redactor/a emisora mediante o sistema de concurso libre. 
Outógase un prazo de dous (2) días hábiles para que os aspirantes poidan emendar a documentación presentada, conforme ao disposto na base quinta das bases reguladoras do proceso
05-05-2022 -

Prórroga do prazo máximo de resolución do proceso de provisión por concurso entre persoal funcionario de carreira, do posto vacante de persoal de información-subalterno/a

05-05-2022 -

ANUNCIO de aprobación de la oferta de empleo público parcial de 2022.