Convocatorias

15-07-2021 -

Baremación fase de concurso proceso selectivo PEL REACTIVA 2021

Primeira acta do tribunal do proceso selectivo para a contratación de 7 peóns/as e 1 auxiliar administrativo/a de biblioteca como persoal laboral temporal dentro do Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021 da Deputación da Coruña, mediante o sistema de concurso de méritos.
14-07-2021 -

Cualificacións primeira fase de oposicións lista enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos

Cualificacións da primeira fase de oposicións no proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para futuras coberturas temporais, como funcionario/a interino/a, de postos/prazas de Enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos.
14-07-2021 -

Anuncio nomeamento de funcionario interino peón de obras (substitución transitoria)

Nomeamento de funcionario interino praza de peón de obras, para a substitución transitoria por vacacións e permisos, dende a data de toma de posesión ata o 08.09.2021, dun funcionario de carreira adscrito ao posto co código 06.01.00.147 da RPT.
14-07-2021 -

Bases Aprol Rural 2021

Bases que rexerán a convocatoria para a contratación laboral temporal de dous traballadores/as (peóns/as xardiñeiro/a) mediante oposición para a realización da obra ou servizo denominado "Traballos de mantemento forestal", financiado pola Consellería de Emprego e Igualdade (Aprol Rural 2021).
 
12-07-2021 -

Lista definitiva admitidos/as e excluídos/as Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021

Lista definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo para a contratación de persoal laboral temporal do Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021, mediante o sistema de concurso (peóns e auxiliar de biblioteca).
09-07-2021 -

Acta valoración tribunal proceso selectivo funcionario/a interino/a administrativo/a

Valoración tribunal do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo C, administrativo/a e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
08-07-2021 -

Lista definitiva persoas admitidas e excluidas no proceso selectivo lista de aspirantes funcionario/a interino/a administrativo/a

Anuncio lista definitiva de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes para o nomeamento como funcionario/a interino/a do grupo: C; subgrupo: C1; escala: Administración Xeral; subescala: administrativa e/ou persoal laboral temporal de categoría equivalente, mediante o sistema de concurso.
 
05-07-2021 -

Lista provisional admitidos/as e excluídos/as Programa de Integración Laboral PEL REACTIVA 2021

Anuncio de aprobación das listas provisionais de admitidos/as e excluídos/as na convocatoria do Programa de Integración Laboral PEL-CONCELLOS REACTIVA 2021, do Concello de Fene
05-07-2021 -

Anuncio lista definitiva proceso selectivo funcionario/a interino/a enxeñeiro de Camiños, designación de tribunal e data primeiro exercizo

Lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as do proceso selectivo para a creación dunha lista de aspirantes como funcionario/a interino/a, de enxeñeiro/a de Camiños, Canles e Portos, designación de tribunal e data do primeiro exercizo.
02-07-2021 -

Nomeamento de funcionario interino chófer palista

Nomeamento de funcionario interino dunha praza do grupo: C; subgrupo: C2; escala: Administración especial; subescala: servizos especiais; denominación: chófer palista, dende a data de toma de posesión ata o 30.07.2021, para a substitución por vacacións do funcionario adscrito ao posto co código 06.01.00.04 da RPT .