Convocatorias

23-11-2022 -

Bases xerais reguladoras dos procesos extraordinarios de estabilización do emprego temporal do Concello de Fene ao amparo da Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público

22-11-2022 -

Acordo tribunal selección vacante arquitecta técnica promoción interna

21-11-2022 -

APERTURA DE PRAZO NO PROCESO SELECTIVO, PROMOCIÓN INTERNA, VACANTE DE CHOFER CONDUTOR ( OEP 2019)

17-11-2022 -

Acta tribunal praza conserxe, sesión 16.11.2022 e 17.11.2022

17-11-2022 -

Anuncio de nombramiento de funcionarias de carrera

16-11-2022 -

Anuncio sorteo para resolver o empate na praza conserxe

16-11-2022 -

TERCEIRA ACTUALIZACIÓN DA LISTA DE PERSOAS ASPIRANTES NA CATEGORÍA PROFESIONAL DE ADMINISTRATIVO/A

15-11-2022 -

Valoración definitiva fase concurso vacante arquitecto técnico/a e data primeiro exame

14-11-2022 -

Anuncio nomeamento 2 administrativas

11-11-2022 -

Emendas vacante oficial sepultureiro