Convocatorias

18-04-2023 -

Lista provisional proceso selectivo técnica/o calidade

17-04-2023 -

Lista provisional no proceso selectivo de peón/a de xardíns. Estabilización

17-04-2023 -

Lista provisional proceso psicólogo/a estabilización

13-04-2023 -

Nomeamento funcionario de carreira praza de oficial sepultureiro

12-04-2023 -

Nomeamento asesor do tribunal proceso selectivo promoción interna chofer conductor

11-04-2023 -

Resultados provisionais do segundo exercicio da fase de oposición prazas conserxe OEP 2021

10-04-2023 -

Anuncio emenda méritos proceso selectivo peón/peoa recollida de lixo (OEP 2019)

04-04-2023 -

Anuncio fase de concurso, praza chofer/conductor. Resultados provisionais.

31-03-2023 -

Resultados definitivos prazas conserxe OEP 2021 e convocatoria segundo exercicio

29-03-2023 -

Anuncio relación persoas aprobadas oficial sepultureiro/a