Convocatorias

09-12-2022 -

Anuncio DOG nomeamento de funcionario de carreira conserxe

Anuncio DOG núm. 233, do venres 9 de decembro de 2022. Nomeamento de funcionario de carreira do Concello de Fene nunha praza de conserxe, pertencente ao grupo de agrupación profesional, escala de administración especial, subescala de servizos especiais, clase de persoal de oficios, vacante no cadro de persoal funcionario do Concello de Fene e incluída na OEP do ano 2019.
09-12-2022 -

Anuncio DOG convocatoria e bases dos procesos selectivos para a estabilización do emprego temporal ao abeiro da Lei 20/2021

Anuncio DOG núm. 233 do venres 9 de decembro de 2022, relativo á aprobación da convocatoria e das bases dos procesos selectivos para a estabilización do emprego temporal no Concello de Fene, ao abeiro da Lei 20/2021. A presentación de solicitudes realizarase no prazo de vinte (20) días naturais a partir da publicación no BOE.
02-12-2022 -

Nomeamento de funcionario interino conserxe

02-12-2022 -

Modificación bases xerais

30-11-2022 -

Bolsa emprego praza conserxe

29-11-2022 -

Resultados primeiro exercicio vacante arquitecto/a técnico/a promoción interna

29-11-2022 -

Nomeamento funcionario de carreira, praza conserxe

28-11-2022 -

Resultados finais praza peón limpeza viaria

25-11-2022 -

Anuncio praza arquitecto/a técnico/a. Sesión 24.11.2022

23-11-2022 -

Convocatorias e procesos selectivos para a cobertura de 24 prazas, mediante persoal laboral fixo, para a estabilización do emprego temporal