Convocatorias

19-10-2021 -

Lista provisional dos/as aspirantes admitidos/as e excluídos/as REINICIA VIII

19-10-2021 -

Decreto Nº 1219 praza TAX

19-10-2021 -

Relación definitiva de persoas aprobadas praza Técnica Administración Xeral

18-10-2021 -

Anuncio do tribunal do proceso selectivo praza TAX

14-10-2021 -

Nomeamento persoal laboral temporal como traballador social

14-10-2021 -

Actualización a lista de aspirantes a traballador/a social

13-10-2021 -

Listaxe definitiva de admitidos/as obradoiro dual de emprego REINICIA VIII

13-10-2021 -

Axudas do Bonobús Universitario 2021-22

13-10-2021 -

Aprobación bases lista de aspirantes psicólogo/a e/ou técnico de intervención familiar

Anuncio aprobación das bases de selección da convocatoria para a formación de dúas listas de aspirantes para futuras coberturas como funcionario/a interino/a ou persoal laboral temporal cunha categoría equivalente de prazas de psicólogo/a e/ou técnico/a de intervención familiar Grupo A; Subgrupo A2; Escala Administración Especial; Subescala Técnica, mediante o sistema de concurso libre.
11-10-2021 -

Bases selección persoal obradoiro dual Reinicia VIII 2021

Anuncio bases reguladoras que rexerán a selección do alumnado-traballador e do persoal directivo, docente e administrativo do proxecto de obradoiro dual de emprego "Reinicia VIII", promovido polos Concellos de Mugardos, Ares, Cabanas e Fene.