Convocatorias

22-07-2020 -

Corrección de erro material contratación técnica da oficina de turismo

20-07-2020 -

Incorporación de emenda omitida á lista de aspirantes ao proceso selectivo de traballador/a social e modificación do seu tribunal

17-07-2020 -

Contratación funcionaria interina peoa

17-07-2020 -

Nomeamento de funcionario interino oficial sepultureiro para cubrir baixa laboral

15-07-2020 -

Anuncio resultado da baremación no proceso selectivo para a creación ducha lista de aspirantes a traballador/a social

15-07-2020 -

Anuncio aprobación lista de aspirantes a peón/a

15-07-2020 -

Aprobación lista de aspirantes a chófer condutor/a e peón/a tratorista e nomeamento de funcionario interino

13-07-2020 -

Modificación lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a creación lista de aspirantes a traballador/a social

10-07-2020 -

Anuncio desestimación dunha reclamación presentada no proceso selectivo para a creación de dúas listas de aspirantes chófer condutor/a e peón/a tratorista.

10-07-2020 -

Convocatoria dunha lista de aspirantes a funcionario/a interino/a e persoal laboral temporal oficial albanel, oficial de obras, peón/a de obras e peón/a de xardinería, mediante concurso-oposición libre