Convocatorias

22-12-2023 -

Listaxe definitiva de persas aspirantes admitídas e excluídas praza auxiliar arquivo

19-12-2023 -

Proceso selectivo para a cobertura dunha praza de animador/a sociocultural

15-12-2023 -

Anuncio BOP listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo enxeñeiro/a de camiños, canles e portos

Anuncio BOP núm. 238, do 15.12.23 listaxe provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as no proceso selectivo para a cobertura, en quenda libre, mediante persoal funcionario de carreira, dunha vacante de enxeñeiro/a de camiños, canles e portos.
14-12-2023 -

Anuncio requirimento de emendas proceso selectivo estabilización prazas de administrativo/a

Anuncio requirimento de emendas por parte do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo de 2 prazas de administrativo/a incluídas na OEP do 2021 do Concello de Fene, prazas incluídas no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público. Concédese un prazo de 10 días hábiles para a presentación de emendas á documentación relativa aos méritos alegados.
12-12-2023 -

Prorroga nomeamento funcionario interino por acumulación de tarefas chófer-condutor

Anuncio prórroga nomeamento de funcionario interino en réxime de acumulación de tarefas no Departamento de Obras e Servizos coa finalidade de desempeñar temporalmente unha praza do grupo: AP, escala: administración especial, subescala: servizos especiais, denominación: chófer-condutor.
12-12-2023 -

Anuncio requirimento emendas proceso selectivo estabilización axente de emprego e desenvolvemento local

Requirimento de emendas do tribunal de selección do proceso selectivo para a cobertura, mediante persoal laboral fixo dunha praza de axente de emprego e desenvolvemento local incluída na OEP do 2021 do Concello de Fene, praza incluída no proceso extraordinario de estabilización previsto na Lei 20/2021, do 28 de decembro, de medidas urxentes de redución da temporalidade no emprego público.
05-12-2023 -

Listaxe definitiva de persoas seleccionadas para o Obradoiro dual de emprego Reinicia X

04-12-2023 -

Listaxe definitiva praza de bibliotecario/a mediante concurso-oposición (OEP 2019)

01-12-2023 -

Anuncio requirimento emendas dúas prazas traballador/a social

01-12-2023 -

Anuncio requirimento emendas praza de traballador/a social