05-09-2023

Curso de defensa persoal para mulleres e nenas adolescentes

Información inscricións aquí

05-12-2023

Pleno Ordinario

Pleno, sesión ordinaria que se realizará nesta Casa Consistorial o 05.12.2023 ás 18.00 h.