07-06-2020

Atención presencial con cita previa

A atención presencial nas dependencias municipais ofrecerase, con carácter xeral, entre as 9.30 e as 14.00h., dándolle prioridade ás persoas maiores de 60 anos no horario comprendido entre as 9.30 e as 11.00h. Ademais, as empresas provedoras de subministros deberán cinguirse ao horario de 8 a 9.00h. e cumprir con estrictas pautas de seguridade para entregar as mercadorías. 

16-09-2020

As Queridas Donas

Ate o 10 de outubro os horarios serán de luns a sábado das 10 ás 13.00h. e de 16 a 21.00h. de luns a venres.

09-10-2020

Subvencións para o transporte de estudantes universitarios

A presentación de solicitudes formalizarase no modelo de solicitude establecido (modelos no pé desta nova) e presentarase no Rexistro Xeral do Concello por vía telemática ou por vía presencial con cita previa no 981061034, en días laborables, de luns a venres, en horario de 08.30 a 14.00 horas.