Atención presencial con cita previa

Para facer calquera xestión nas dependencias municipais será obrigatorio concertar cita previa por algún dos seguintes medios:


A través da ligazón https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/
Chamando ao teléfono da Casa do Concello: 981 492 707
no correo electrónico citaprevia@fene.gal
ou pedíndoa directamente na conserxaría do Concello

As solicitudes de cita previa de rexistro xestionaránse a través da liña directa creada, isto é  o 981 061 034, a través da ligazón https://sede.fene.gal/opencms/gl/cita/ ou no correo electrónico citaprevia@fene.gal