Barallobre

Inicio   Fene descúbrelo   Nuestras parroquias   Barallobre
Camiños de Barallobre
vaise o sol pol-a ribeira;
da gaita son frores d’ouro
para a Virxe marisqueira [ X. M. Pérez Parallé].

La parroquia de Santiago de Barallobre tiene 1.889 habitantes, de los cuales 893 son varones y 996 mujeres, y la superficie parroquial es de 3,7 kilómetros cuadrados. Barallobre linda al norte con la parroquia de Perlío, al oeste con la ría de Ferrol, al este con la parroquia de Magalofes y al sur con la de Maniños.

Barallobre suma 31 entidades de población que son: Bon Xesús, Borás, A Bouza da Pena, A Brea de Barallobre, Os Carballás, O Carril, O Castro, As Chousas, O Cocallo, A Costa de Xan, Os Currás, A Estación, A Loira, Os Loureiros, O Nogueirido, O Pazo, O Penedo de Baixo, O Penedo de Riba, O Piqueiro, A Pomba, O Pombal, O Ramo, O Rego da Moa, O Revolto, A Ribeira, A Ribeiroa, Romariz, Santiago, O Souto Grande, Tras do Río y Xurreira Baixa.

Toponimia

Según Henrique Dacosta, Barallobre es un étimo que tal vez proceda del prerromano o latino varalia, `sebe de travesaños o varias´: Barall-, sería la primera raíz de esta palabra; la segunda, -obre, procede del céltico *bhrgh `altura fortificada como ciudadela de refugio´, `castro´ (>*brig-s>-brix>-bre).

Fiestas y romerías

  • Romería del Caminante Desconocido, el primer domingo de julio
  • Fiestas del Carmen
  • Fiestas de Santiago, 25 de julio
Descargas