Casa Ardá

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa Ardá
Limodre

Edificación de tipo ecléctico situada no Camiño Grande. Presenta planta de traza rectangular cun desenvolvemento en altura baseado en dous pisos e estruturado horizontalmente. O piso inferior, de pedra vista presenta cinco fiestras principais, rematadas con arco moi rebaixado, e a porta principal, rectangular. Nun lateral temos tres pequenas ventás mais, tamén rectangulares. O andar superior repite as ventás como motivo principal, aínda que aquí son mais estreitas e alongadas.
O remate faise con cornixa con molduras e pequeno frontón con arco rebaixado.