Casa de piso de Romariz

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa de piso de Romariz
Barallobre

Indo polo Camiño da Lomba en Romariz podemos ver esta vivenda de piso rehabilitada. Cun volume prismático disposto en sentido perpendicular á fachada frontal, desenvólvese, a partir dunha planta rectangular, en baixo, primeiro andar e faiado, sendo a cuberta a dúas augas e a renovada cubrición con tella do pais. A edificación é resultado dunha prolongación lineal polo muro piñón traseiro, aparecendo actualmente unificada pola nova cuberta.

Os muros da vivenda están realizados a base de cachotería recintada. Atopamos nas fachadas laterais cinco vans por planta, de forma cadrada no primeiro andar e rectangular no baixo; ten a peculiaridade de que na fachada de acceso á vivenda no baixo ten os tres ocos clásicos de dúas ventas e unha porta entre elas, pero non existen ocos nin no nivel do primeiro andar nin no do faiado.

A ornamentación concéntrase no perímetro dos vans, sobre todo nos linteis e o tramo máis alto das xambas segundo un molde de liñas curvas.