Casa de piso na Vrea

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa de piso na Vrea
Barallobre

Esta casa está situada no lugar da Vrea de Barallobre nun desnivel bastante pronunciado que é aproveitado para a construción da casa. A edificación conta con baixo, piso e faiado. A súa cachotería queda en varias partes ao aire debido á caída do seu antigo revoco. Na parte traseira ten apegado un alpendre. Na fachada ábrense dous ocos na planta baixa, a fiestra cunha lumieira que conta con tornachuvias e a porta recercada con cemento. Na planta ábrese unha única fiestra. O lateral de maior amplitude é aproveitado para abrir unha fiestra no baixo, unha porta de aire no piso e unha pequena ventá no faiado. Todas elas contan con lumieiras con tornachuvias. Debido ao desnivel, na fachada lateral de menor amplitude só se abren os vans pertencentes á planta e ao faiado, é dicir, dúas fiestras con lumieiras con tornachuvias. A cuberta é a dúas augas, de tella do país e sobre un dos seus laterais érguese unha gran cheminea. Nese mesmo lateral ao nivel do chan aparece un forno semicircular tamén de cachotería coa cuberta de lousa.