Casa de piso de Lubián

Inicio   Fene descúbreo   Patrimonio histórico   Casa de piso de Lubián
Sillobre

Casa tradicional de piso en Lubián que amosa todas as características deste tipo de construción: planta rectangular desenvolvida en baixo e primeiro andar con cuberta a dúas augas paralela á fachada frontal. Neste caso destaca o alpendre co que conta a vivenda naparte da fronte, que vai seguindo no seu muro a curvatura do camiño co que linda.